News

Vara Konserthus with Dame Evelyn Glennie

16 June 2022

October 21 2022, Vara Konserthus

Svenska Kvinnoorkestern
Soloist Evelyn Glennie
Conductor Maria Badstue

Programme:
Jill Jarman – Mindstream
Aviya Kopelman – Black Widow
Andrea Tarrodi – Empireo, i arrangemang för stråkorkester, piano och slagverk
Evelyn Glennie/Philip Sheppard – Orologeria Aureola

 

vww.varakonserthus.se